Így kezdődött …

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. és 2019. évi Városi Támogatási Program keretében 2 000 000,- Ft összeget biztosított a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre számára a 2020. évi XXXII. nyári olimpiai játékokon történő részvételre esélyes kecskeméti sportolók felkészülésének támogatására.

Ez a támogatás egy olyan program elindításának az első lépése volt, mely ötvözve a tehetséggondozást, a lokálpatriotizmust, a társadalmi felelősségvállalást és az üzleti alapú szponzorációt, segítséget nyújt a kecskeméti fiatalok számára az olimpiai játékokra, világversenyekre történő kijutáshoz és eredményes szerepléshez, valamint hozzájárul ezeknek a tehetséges sportolóknak Kecskeméten tartásához.

A program támogatására befolyó pénzösszegeket és tárgyi felajánlásokat, mint szakmai civil szervezet a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre kezeli. A támogatásra érdemes sportolók (sportszervezetek) kilétéről és a támogatás mértékéről egy erre a célra létrehozott kuratórium (szakmai kollégium) tesz javaslatot.

A program részvevői

Minden olyan jogi vagy magánszemély, aki a program céljaival egyetért és a program céljainak eléréséhez anyagi, illetve természetbeni támogatást nyújt.

A feladat ellátása érdekében a Baráti Kör módosította alapszabályát, illetve létrehozott egy olyan kuratóriumot (elbíráló bizottságot), mely a pályázó versenyzők/szakosztályok pályázatairól dönt.

2019-ben  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával megkezdődött a program, amely azóta is folytatódik, ma már magasabb támogatási keretet felhasználva.

A kezdeti 5 támogatott sportoló mára 10 főre bővült. A támogatott sportolók listája oldalunkon megtekinthető.

A kuratórium jelenlegi tagjai: